Kasteel Heel - Heel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Heel

Alternatieve benaming(en):

Huize St. Anna

Adres:

Monseigneur Savelbergweg 104, Heel

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. MIP) Kasteel van Heel, thans St.-Annagesticht. Hoofdvleugel, XVIIb met opzij een vierkante toren onder een gefatsoeneerde spits; verder twee lagere zijvleugels met mansardedak, midden XVIII, aan weerskanten van het voorplein. Van de oude voorburcht bestaan nog een hoekpaviljoen met achtzijdige spits, XVII, en een poort met hardstenen omlijsting onder een fronton, waarin het alliantiewapen Horion X de Raville, 1686.

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Onderwijs, sociaal-culturele activiteiten zoals huwelijkssluitingen

Adres:

Monseigneur Savelbergweg 104

Plaats:

Heel

Gemeente:

Maasgouw

Rijksmonument:

21077

Omvang monument:

Hoofdvleugel en twee zijvleugels, hoekpaviljoen en poort van de voorburcht.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Heel, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 147.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 221-223.
 • Habets, J., Notices sur quelques découvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg (o.a. Heel)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1865), p. 244.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 201 (nr. 1146).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 115-116.
 • Valk, J.C. de, Heel en Panheel in historisch perspectief: aangeboden door de raad der gemeente Heel en Panheel aan burgemeester P.H. Bongaarts bij de viering van zijn
 • zilveren ambtsjubileum op 4 september 1971, Heel en Panheel, Gemeente Heel en Panheel, 1971, 88 p.
 • Valk, J.C., Heel hun leven, Maastricht, Leiter-Nijpels, z.j., 108 p.
 • Vrancken, J., 'Over de naam 'de Reuver' en nog wat (Kasteel van Heel)' in: Limburg's Jaarboek, 11(1905), p. 303.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21077

Het (voormalige) kasteel van Heel staat aan de zuidzijde van het gelijknamige dorp in het dal van de Sleijebeek. Het straatdorp Heel, in 1202 als 'Hedel' vermeld, ligt iets noordelijker op de rand van het Maasdal.

Kasteel Heel was een imposant en architectonisch bijzonder bouwwerk. Het kasteel en de voorburcht lagen op een omgracht terrein. Het kasteel stond op het zuidelijke deel ervan. De meest zuidelijke bebouwing in 1740 was een vergroting en/of vervanging van de zuidkant van het oude kasteel.

In 1880 werd het kasteel een klooster en kreeg later de naam Sint Anna Gesticht. De vervallen gebouwen werden deels opgeknapt, maar het overgrote deel werd gesloopt. Ervoor in de plaats kwamen nieuwe dienstgebouwen die door hun torens enigszins aansluiten op het oude silhouet van het kasteel.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Sleijebeek.