Herenhuis Brias - Baexem

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Brias

Alternatieve benaming(en):

Huis de Brias

Adres:

Rijksweg 6-8, Baexem

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis de Brias (Het Kasteeltje), genoemd naar de familie De Brias, die het in de 18de eeuw bewoonde. Rechthoekig bakstenen gebouw met pilasters en schilddak, ankerjaartal 1717 en in een dakkapel eindigende middentravee. Op de beganegrond rechthoekige hardstenen omramingen, die van de ingang geprofileerd en onder een rondboog. Op de nokhoeken van het dak twee windvanen met alliantiewapen. Inwendig natuurstenen schouw, XVI.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Rijksweg 6-8

Plaats:

Baexem

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

8575

Omvang monument:

Huis

Documentatie:

 • Gemeente Archief Roermond, Familie Archief Waegemans.

Literatuur:

 • Berghs, J.H.J., Uit Baexem's oude verleden, z.p., z.j. (± 1968), 79 p.
 • Berghs, J.H.J., Baexem 1583-1983, Baexem, 1983, 48 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 17.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 11-12.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 208-209.
 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van de archieven der gemeente Baexem, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1941, 195 p.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 8575

Brias is een buitenplaats aan de oostrand van het dorp Baexem. Het ligt op de rand van een breed beekdal waar ook de Haelensche Beek doorheen stroomt. Het was door een pad met de parochiekerk verbonden. In hetzelfde beekdal ligt zuidelijker het huis Baexem. De hoofdstructuur van de rechthoekige achttiende-eeuwse omgrachting is nog aanwezig.

Op de plaats van het huidige, door een gracht omgeven Huis Brias stond reeds in de zestiende eeuw het Bormanshuis. Wellicht zijn in het gebouw nog onderdelen van het zestiende-eeuwse huis aanwezig.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de westkant van de Haelensche Beek.