Verdwenen, was een hoeve Rennenberg - Heerlen

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Rennenberg

Alternatieve benaming(en):

Rinnemich, Rennemig

Adres:

Rennemig , Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Overbouwd door nieuwbouw (NB volgens Leblanc van afd. Monumenten Gemeente Heerlen is er nog een vakwerkgebouwtje dat Rennemig heet, maar zeker daarover was hij niet. Het zou volgens zijn aanwijzing op de kaart bij de Tenhoevenderweg liggen. De positie op de kaart van Tranchot plaatst Rennemig zo'n 500 meter noordoostelijker. In het gebied dat Leblanc aanwees loopt overigens wel de Rennemigerveldweg)

Bouwtype:

Verdwenen, was een hoeve

Typologie:

Onbekend

Adres:

Rennemig

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 173.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 428-429.
  • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 58 (nr. 227).
  • Lind, E., Die Freiherren von Rennenberg. Geschichte eines rheinischen Geschlechts, Köln, Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, 1968, 28 p.
  • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.

Het huis Rennenberg, ook wel Rinnemich of Rennemig geheten, is in 1912 afgebroken. Het stond aan de zuidoostrand van de uit 1913 daterede wijk Rennemig ten noordwesten van Heerlen. De wijk bestaat uit een voormalige mijnwerkerskolonie uit de Eerste Wereldoorlog in zogenoemde Lotharingse stijl.

Over de bouwgeschiedenis van Rennenberg valt weinig mede te delen. Het oude kasteel, waarover niets bekend is, zou in 1727 vervangen zijn door een gebouw met een u-vormige plattegrond. Waarschijnlijk was het een landhuis met dienstgebouwen aan weerszijden van het voorplein, met een symmetrische opzet. Op de kaart uit 1912-1913 wordt aan de rand van de nederzetting Heerlerheide, aan de zuidoostzijde van de huidige Wijngaardsweg, een vrij diepe hoeve weergegeven. Dit was mogelijk het huis Rennenberg, dat in 1912 plaats moest maken voor de nieuwe mijnwerkerswijk.'

Nu nog te zien:-