Besloten hoeve Libeek - Sint Geertruid

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Libeek

Alternatieve benaming(en):

Liebeek

Adres:

Libeek 27, Sint Geertruid

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Hoeve Libeek, opgetrokken om een gesloten binnenplaats. Woonhuis in de noordoosthoek grotendeels van mergel XIII-XVI; economiegebouwen; XIX.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Woontoren

Huidig gebruik:

Wonen en agrarisch bedrijf

Adres:

Libeek 27

Plaats:

Sint Geertruid

Gemeente:

Eijsden-Margraten

Rijksmonument:

34735

Omvang monument:

Hoeve met bijgebouwen

Literatuur:

 • Anoniem, 750 jaar parochie St. Geertruid, St. Geertruid, 1973, 128 p.
 • Anoniem, Oude foto's uit negen dorpen : Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Margraten, Mheer, Noorbeek, Scheulder, Sint-Geertruid, Sint-Geertruid / Margraten, Uitgave van de heemkundevereniging Sint-Geertruid / Margraten, meerdere delen, vanaf 1989.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours, 2 delen, (opnieuw gepagineerde overdruk met index uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937), Maastricht, Van Aelst, p. 435.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 486-488.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 195 (nr. 1129).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 59.
 • Meijer, E., 'De maaltijden na het overlijden van de joffer en joncker van Oost in 1557 / 1558. De sociale waarde van voeding' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 102-118.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 81-82.
 • Roijen, A.P., Geschiedenis van: die borch van Liebeek, 't huis en kasteel van Mheer en Reijmerstock, Banholt, uitgave van A.P. Roijen, ca. 1965, 48 p.
 • Sassen, D., 'De Genealogie van het geslacht Roebroeck' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 70(1934), p. 42.
 • Schulte, A.G. et al., Margraten, Mheer en Noorbeek, Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Zwolle, Waanders Uitgevers, Derde aflevering in De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Limburg, 1991, p. 261.
 • Schols, P.A., 'Een primitief geval te Liebeek' in: Het land van Herle, 2(1952), p. 35.
 • Venner, G., 'Een vermelding van het kasteel Libeek in 1896' in: Uit Eijsdens verleden, 1987, nr. 40, p. 12-15.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 34735

Libeek maakt nu deel uit van een grote besloten hoeve ten westen van het gelijknamige gehucht. Het ligt op de helling van een groot bouwlandcomplex. Het is mogelijk dat het oorspronkelijk een gracht bezat, waarvan de nog aanwezige poel een restant zou kunnen zijn.

Kasteel Libeek was een riddermatig huis in de heerlijkheid Eijsden. De oudste vermelding als 'chastel libois' of versterkt his dateert uit 1286, toen het tijdens de Limburgse successieoorlog in handen viel van de hertog van Brabant.'

Het huis fungeert inmiddels al lange tijd als boerderij.'

Libeek is een gesloten hoeve met de ingang aan de zuidwestzijde. Aan de oostzijde van de binnenplaats ligt het rechthoekige, vrij hoge herenhuis.

De aan de zijde van het uitspringende deel zestiende-eeuwse schietspleten met een rond gat, van waaruit men langs de gevels kon schieten.

De aan de noordzijde grenzende dienstvleugel dateert mogelijk nog uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De andere vleugels rond de binnenplaats zijn negentiende-eeuws.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de helling van een plateau.