Dwars woonhuis Het Stenen Huis - Sint Geertruid

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Het Stenen Huis

Alternatieve benaming(en):

Poorthof

Adres:

Burgemeester Wolfsstraat 32, Sint Geertruid

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Stenen huis, van mergel, met zadeldak afgesloten door trapgevels XVI-XVII. Inwendig een laatgotische schouw.

Bouwtype:

Dwars woonhuis

Typologie:

Rechthoekige burcht

Huidig gebruik:

Woondoeleinden

Adres:

Burgemeester Wolfsstraat 32

Plaats:

Sint Geertruid

Gemeente:

Eijsden-Margraten

Rijksmonument:

34695

Omvang monument:

Huis

Documentatie:

 • Anoniem, Sint Geertruid, Moerslag en Bruisterbosch, gemeente Margraten: toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Sint Geertruid, Moerslag en Bruisterbosch (gemeente Margraten) als beschermd dorpsgezicht, Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987, 18 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 34695

Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende dakschilden die elkaar in de nok snijden. Dit type dak is, vanwege zijn eenvoud, het meest voorkomende type dak in Nederland en België, met name in de traditionele bouw. Wanneer de dakschilden, op een en hetzelfde gebouw, van ongelijke lengte zijn, spreken we van een mank of asymmetrisch zadeldak.

Minder algemeen zijn kerktorens met een zadeldak, de zadeldaktorens.

Een zadeldak, met dakpannen gedekt, wordt traditioneel opgebouwd uit onder andere:

 • spanten met gordingen;
 • het dakbeschot;
 • de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

De moderne uitvoering bestaat uit zelfdragende dakelementen, die van goot tot nok lopen, deze elementen zijn dan voorzien van isolatie, een dampremmende laag en panlatten om met dakpannen te kunnen dekken.

Zie ook

 • Wolfsdak, zadeldak met afgeschuinde vlakken aan de korte kanten
 • Dakvorm voor andere dakvormen

Galerij


Ga naar Wikipedia.

Het Steenen Huis in het dorp Sint-Geertruid is aan de westzijde ingebouwd door de huizen van de Burgemeester Wolfstraat en aan de noordzijde door de parochiekerk. De geslotenheid van het complex komt tot uiting in de zestiende-eeuwse naam Poortho(e)f.

Deze voormalige edelmanswoning dateert minstens uit de vijftiende eeuw. De oudste naam, de Poorthoef, bleef nog tot in de achttiende eeuw in gebruik. In de eerste helft van de negentiende eeuw is het huis gedeeltelijk omgebouwd om het voor bewoning door meerdere gezinnen geschikt te maken. Dat is zo gebleven tot de brand in 1976. Daarna is het gerestaureerd door de Stichting Nieuwland en vervolgens overgedragen aan de Stichting Het Steenen Huis, die het huis beheert.

Het Steenen Huis is gelegen op een kavel van zo'n 33 x 41 meter met aan de rand een agrarische bebouwing en aan de straatzijde een poort. Aan die poort zal de naam Poortho(e)f zijn ontleend. In het midden en iets naar het noorden staat het Steenen Huis, dat een oppervlakte heeft van 8 x 15 meter.

Context: gelegen op het plateau van Margraten.