Landhuis Raath - Bingelrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Raath

Alternatieve benaming(en):

Het Kasteel

Adres:

Kruisstraat 10, Bingelrade

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Het kasteel, een vierkant bakstenen huis onder een mansardetentdak. Opgetrokken in 1804 naar plannen van de Luikse architect Duckers. Voorgevel met lisenen. Voor het woonhuis flankeren twee lage dienstvleugels een soort cour d'honneur. In het woonhuis o.a. een Lodewijk XVI-trap, geschilderd behang en een schoorsteenmantel met Chinoiserie.

Opmerking:

Landhuis tussen 1687-1751, daarvoor onbekend, lag iets zuidelijker dan huidige pand.

Bouwtype:

Landhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kruisstraat 10

Plaats:

Bingelrade

Gemeente:

Onderbanken

Rijksmonument:

6524

Omvang monument:

Huis en twee dienstvleugels

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 42.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 315-316.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg II' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 90 e.v. p. 126, 130 en 132.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 71.
 • Pijls, H., De Bokkenrijders met de doode hand, Sittard, 1924, p. 94.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 63-64.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 6524

Huis Raath ligt in de nederzetting Raath die nu samengegroeid is met Bingelrade. Het kubusvormige huis met een door bijgebouwen geflankeerd voorplein ontstond in 1804 op een deel van een akkercomplex. Het verving een direct zuidelijke gelegen huis dat toen op een stuk gracht na reeds verdwenen was.

Voor het huis staan links en rechts identieke, eenlaagse dienstgebouwen. Ze omsluiten een soort court d'honneur die via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers toegankelijk is. Op de kaart van Tranchot staat het complex nog niet aangegeven.

Iets zuidelijk op de hoek van de Kruisstraat herinnerde in 1803 een deel van een gracht aan de voorganger van het huidige landhuis. Daarover is weinig meer bekend dan de ligging, en dat het omstreeks 1687 is gebouwd en later door brandstichting is verwoest.

Nu nog te zien:

-