Besloten hoeve Triest - Vlodrop

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Triest

Alternatieve benaming(en):

Trees, Altenbourgh

Adres:

Bergerweg 46, Vlodrop

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Gemeente) Grote gesloten hoeve in het Roerdal. Opgetrokken uit baksteen met zadeldaken. Vanaf de Bergerweg loopt een onverharde eikenlaan naar de Triest. Op de kop van de rechtervleugel een woonhuis. Fraai bewerkte houten voordeur. Natuurstenen deuromlijsting met een wapen in de bovendorpel. Links naast de voordeur een gevelsteen. Woonhuis bestaat uit kelder, woonverdieping, zolder / slaapverdieping. in het verlengde van het woonhuis schuren. De andere vleugel bestaat geheel uit schuurruimte evenals het gebouw dat de binnenplaats aan de achterzijde afsluit. Schuren zijn uitgerust met kleine ramen. Voorzijde van het geheel wordt afgesloten door een muur met poort.

Opmerking:

N.B.: het oude Triest lag aan de Roer 201,85 / 350,80 met kadastrale nummers 1832 Vlodrop, sectie A nrs. 484, 485, 486 en 487. Is volgens De Win (1975) in 1920 gesloopt en alleen de zeventiende-eeuwse besloten hoeve overgebleven. Hetgeen onjuist is. Waar vroeger Triest (ca. 1850) lag is geen bebouwing overgebleven en waar het huidige Triest (1874) staat stond vroeger geen bebouwing.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf, aardappelenteelt

Adres:

Bergerweg 46

Plaats:

Vlodrop

Gemeente:

Roerdalen

Omvang monument:

U-vormig complex met erf en eikenlaan

Documentatie:

 • Roermond, Karmel van, A Deo et Rege, Documentatiestudie uitgegeven t.g.v. jubileum 1962 (exemplaar Archief Gemeente Roermond nr. 867, A 19 II)

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 569.
 • Farque, J.T. la, Berigt van de snoode onderneeming en vrouweroof, gepleegd door den bisschop van Roermonde, aen K.A. van Hartzheim, huisvrouwe van J.F. d'Eyschen, heere van Triest. Benevens de ontmaskering en wederlegging, van het berugte dog vernietigde dekreet of sentensi des gem. bisschops. Alsmede de onrechtmaetige handelingen, gehouden te Keulen, tegen dezelve persoonen en hunne goederen. Met eenige aenmerkingen op het zelve gewigtige geval, In 's Gravenhage, voor den schryver, 1737.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 241-242.
 • Krekelberg, G., 'Limburgsche sagen: De verdronken jonkvrouw der 'Triest-Burcht'. Sage uit Vlodrop' in: De Nedermaas, 2(1924 / 25)5, p. 56-57 en 2(1924 / 25)6, p. 64-65.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 150.
 • Valk, J.C. de, 'Vrouwenroof op de Triest' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 96.

Het omgrachtte Huis Triest of Altenbourgh lag oorspronkelijk vrijwel direct aan de linkeroever van de Roer ten noordwesten van Vlodrop, tegenover het dorp Herkenbosch. In de negentiende eeuw is zuidoostelijk een nieuwe hoeve gebouwd. De oude locatie, die steeds weer door het hoge water van de Roer werd bedreigd, is verlaten en in 1920 gesloopt.

Huis Triest heeft haar oorsprong in de veertiende eeuw. Helaas is nog onbekend wanneer het edelmanshuis is gebouwd, maar dat moet voor 1604 zijn geweest. In het begin van de negentiende eeuw stond het nog binnen een rechthoekige omgrachting. Daarbinnen nam een rechthoekige hoeve het noordelijke deel in en het herenhuis vermoedelijk het oostelijke en het zuidelijke deel. Op de noordoosthoek lag de schuin geplaatste toegangspoort tot het verder gesloten complex. Ten zuiden van het complex zal binnen de omgrachting de (sier)tuin hebben gelegen. De uiteindelijke sloop moet uiterlijk in 1918 hebben plaatsgevonden.

Het complex bestond toen nog uit de restanten van twee 'torens', enkele dikke muren en een brug. Van de torens is op de kadastrale minuut uit 1805 echter niets te zien. De hoeve is in 1874 naar een nieuwe locatie verplaatst, zo'n 400 meter naar het zuidwesten. (…) Deze raakte in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en werd daarna vrijwel geheel nieuw opgebouwd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Roer