Overbouwd Terveurdt - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Terveurdt

Adres:

Rennemig , Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Op de plek waar volgens De Win 'Terveurdt' ongeveer had moeten liggen (huidige zwembad en sportterrein) zien we op de topografische kaart van ± 1840, noch op de Tranchot-kaart een 'Terfeurdt'. Wel komt er enigzins in de buurt een naam 'De Pruit' of 'De Preut' voor, echter zonder aanduiding van een gebouw. Op de Tranchot-kaart is ten westen van 'De Preut' aan een beekje een terreintje aangegeven dat op een moated site lijkt. Of dit het bedoelde Terveurdt is echter de vraag. Deze plek is nu overbouwd met de nieuwbouwwijk Rennemig. NB er ligt een Terfeurt in Voerendaal met coördinaten 191,38 / 321,08.)

Bouwtype:

Overbouwd

Typologie:

Moated site?

Adres:

Rennemig

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 581.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 433.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 60 (nr. 240).
 • Peeters, P.A.H.M., 'Ter Veurdt' in: Het Land van Herle, 9(1959)
 • Slanghen, E., Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg, Maastricht, Van Osch-America en Cie, 1859, 331 p.
 • Venne, J.M. van de, J.Th.H. de Win en P.A.H.M. Peeters, Geschiedenis van Hoensbroek, Hoensbroek, Gemeentebestuur, 1967, p. 247.

Het reeds lang verdwenen Terveurdt was gelegen in de heerlijkheid Hoensbroek. De naam suggereert een ligging bij een voorde (doorwaadbare plaats), in dit geval door de Caumerbeek.

Rond het midden van de achttiende eeuw zou de overgebleven ruïne zijn afgebroken. De restanten waren honderd jaar later nog zichtbaar in het terrein.

Over de verschijningsvorm van Terveurdt, in 1470 omschreven als een hof waarvan onder meer een huis deel uitmaakte, is niets bekend. Op de Tranchotkaart uit 1801-1813 is een tweetal vijvers zichtbaar. Het waren mogelijk restanten van de kasteelgrachten, maar het kunnen ook visvijvers zijn geweest.

Nu nog te zien:Context:

Oorspronkelijk waarschijnlijk gelegen aan de noordzijde van de Caumerbeek.