Herenhuis; klooster Huize Groenenberg - Thorn

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Huize Groenenberg

Alternatieve benaming(en):

De Groenenborg

Adres:

Onder de Bomen 2, Thorn

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Reeds vermeld in 1337. Buitenhuis, XVIIIa; boven de ingang een wapen. Verder overblijfselen van een torentje in het souterrain in de vorm van een halve ronding van de muur. Twee ronde natuurstenen hekpijlers, XVIII, staande schuin tegenover de Kloosterberg.

Bouwtype:

Herenhuis; klooster

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Retraite-oord

Adres:

Onder de Bomen 2

Plaats:

Thorn

Gemeente:

Maasgouw

Rijksmonument:

35522;35523

Omvang monument:

Buitenhuis en hekpijlers

Literatuur:

 • Corstjens-Geurts, T. & M. Hendrickx, Thorn, oude prentkaarten & foto's, Thorn, uitgave van T. Corstjens-Geurts, 1991, 60 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 519.
 • Flament, A.J.A., 'Limburgsche geschied- en oudheidkundige schetsen. 12, Een miniatuur vorstendommetje op Nederlandsch grondgebied (Thorn)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1917), p. 1-6.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 225-226.
 • Houtmortels, J. (met C.A. Huygen als bewerker), Thorn, het witte stadje: zetel van een hoogadellijke Rijksabdij, z.p., z.j. (twee versies ±1973 en 1975), 64 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 469.
 • Sangers, W. & R. Janssen, Thorn, het witte stadje, z.p. (Roermond bij Tonnaer), z.j. (1982), 68 p.
 • Sivré, J.B., De oude landregten en andere geregtelijke documenten van het voormalig sticht en rijksvorstendom Thorn, Roermond, Romen, 1871, 103 p.
 • Smeets, J.G. e.a. 'Thorn - stedebouwkundig en architectonisch' in: Bouwkundig Weekblad, 80(1962)10 en 11, p. 222-228 en 234-244.
 • Smeets, M.K.J., 'Het rijke verleden (van Thorn)' in: Bronk, (1961), p. 290.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 35522;35523

Groenenberg is een voormalige buitenplaats aan de zuidrand van het stadje Thorn die in 1913 is ingericht als bejaardenhuis. Het in 1347 voor het eerst genoemde huis werd gebouwd in het dal van de Thornse Beek. Met Kleine Hegge en Grote Hegge vormde het een ensemble van buitenplaatsen aan de zuidrand van het stadje. Ten zuidwesten van het complex lag in 1828 een sterrenbos.

Over het oude huis Groenenberg is weinig met zekerheid bekend. Er woonden veelal kanunniken in het gebouw dat in 1756 werd betiteld met de benaming 'slot'. In de achttiende eeuw zou Groenenberg (gedeeltelijk?) zijn vervangen door een nieuw buitenhuis.

Op het eerste kadastrale minuutplan van 1828 en de Tranchotkaart van 1806 is Groenenberg nog geheel omgracht. Het huis stond op het meest noordelijke deel. De rest van het eiland was ingericht als een geometrische tuin.

Voor de brug lag aan de noordzijde een plein dat aan de westzijde werd begrensd door een gebouw waarin de remise en de stallingen waren ondergebracht. Dit bijgebouw zou in 1863 naar het noorden worden verlengd. De gracht rond het huis was twintig jaar later verdwenen, waardoor een fors voorplein ontstond. De vergrote remise werd in 1919 omgebouwd voor het onderbrengen van bejaarden.

In 1973 zou ten westen van het huis het bejaardenhuis Sterrebos worden gebouwd, dat in 2002 werd uitgebreid. De naam herinnert aan het achttiende-eeuwse sterrenbos dat hier was gelegen.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Thornse Beek