Woonhuis Ten Hove - Panningen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Ten Hove

Adres:

Haagveld 2, Panningen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

, betreft slechts enkele muurdelen van huis Ten Hove

Opmerking:

Volgens de archivaris en de monumentenambtenaar van de gemeente Helden is de conclusie van Mialaret en De Win dat kasteel Ten Hove op de plek van de psychiatrische inrichting Savelberg heeft gestaan onjuist, volgens deze heren betreft het een zwaar verbouwd pand aan het Haagveld, hoek Bergweg. Om hun conclusie de ruimte te geven zijn de gegevens van dat pand opgenomen.

Bouwtype:

Woonhuis

Typologie:

Onbekend

Adres:

Haagveld 2

Plaats:

Panningen

Gemeente:

Helden

Literatuur:

 • Anoniem, Helden, gemeenschap van zes dorpen. Eenheid in bonte verscheidenheid: kleine rondrit door Helden, Panningen, Egchel, Beringe, Grashoek en Koningslust, Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, 1959, 24 p.
 • Anoniem, Helden in oude ansichten, waarin afbeeldingen uit Helden, Panningen, Koningslust, Beringe, Grashoek en Egchel, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 182.
 • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 214-216.
 • Hendriks, J.G.A. & W. van Mulken, Inventaris van de archieven der gemeente Helden, 1588 (1421) - 1939, Maastricht, Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, 1976, 239 p.
 • Janssen, M.J., 'Het huis ten Hove te Helden' in: De Maasgouw, 45(1925), p 1 en 22.
 • Janssen, M.J., 'Heren van Hyllen' in: De Maasgouw, 24(1902), p. 89-90.
 • Janssen, Ph. & H. Hesen, Huize Savelberg, vijftig jaar onze zorg, Helden, Gouden Leeuw Drukkerij / Huize Savelberg bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Huize Savelberg, 1988 124 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 174 (nr. 999).
 • Linssen, J., 'Uit het verleden van Helden' in: De Maasgouw, 88(1969), p. 185.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 79.
 • Verwoerd, C. & M. Plukker, Helden, geschiedenis en ontwikkeling, Helden, 1963.

Het kasteel Ten Hove, ook wel Huis Helden, de Hoof op het Heufken genoemd, was gelegen ten westen van het dorp Panningen. Op de hoek van het Haagveld en de Bergweg staat een zwaar verbouwd woonhuis waarin delen van de bebouwing van de voorburcht zijn opgenomen. De hoofdburcht lag oostelijk hiervan, maar was rond 1800 reeds verdwenen.

Omstreeks 1740 had het verval al ingezet. In het begin van de negentiende eeuw is het hoofdgebouw (grotendeels) gesloopt. Tranchot beeldde in het begin van de negentiende eeuw nog enkel de voorburcht af, terwijl op de kadastrale minuut uit 1820 nog slechts en restant van de gracht om de voorburcht werd weergegeven. De bebouwing was in 1820 gereduceerd tot het poortgedeelte. Delen van dit gebouw zijn opgenomen in het sterk verbouwde woonhuis ter plaatse.

Nu nog te zien:

-de locatie

-weg

-kavellijn

Context:

Gelegen in een hoger zandgebied.