Klooster Vroenhof - Valkenburg

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Vroenhof

Adres:

Vroenhof 87, Valkenburg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Voormalige parochiekerk, thans kloosterkapel. Koor, 1785, van mergel. Schip en toren met knobbelspits uit 1927. Inwendig de zerken van Frans van Caldenborch en echtgenote van de familie De Wijnants, XVII. Negentiende-eeuwse behuizing met oudere fragmenten.

Bouwtype:

Klooster

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Klooster, kloosterkerk, zorgcentrum

Adres:

Vroenhof 87

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36806

Omvang monument:

Alleen de kerk

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 208.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 399-400.
  • Heijnens, F. (samenstelling), Houthem en St. Gerlach in de literatuur: een geannoteerde bibliografie over Houthem, Broekhem en Geulhem, hun inwoners en St. Gerlach en zijn verering, Houthem, Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 1993. 397 p.
  • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 36806

De Vroenhof in het dorp Houthem ligt aan de zuidzijde van de doorgaande weg Maastricht-Aken. Het bestond in het begin van de negentiende eeuw uit een complex rond een vierkante binnenplaats en een geometrische parkaanleg. De noord- en oostvleugel werden in 1865 verbouwd tot het huidige herenhuis. Toen het in 1927 werd bestemd tot klooster volgde een ingrijpende verbouwing. De huidige kloosterkerk uit 1927 vervangt de in dat jaar gesloopte romaanse parochiekerk van Houthem.

Op de kaart van Tranchot en op de kadastrale minuut wordt een diep perceel weergegeven met in de rooilijn een fors vierkant complex rond een binnenplaats. Langs de oostgevel voert een rechte laan naar het zuiden, in de richting van de Geul. Oostelijk daarvan wordt een kapel weergegeven (…). De kerk was sinds 1680 als simultaankerk in gebruik genomen en verloor in 1808 zijn functie. Het gebouw zou tot 1927 blijven staan.

In het huidige klooster staan van het oorspronkelijke vierkante complex alleen de noord- en oostvleugel nog overeind. (…) Vanaf 1927 is het gebouw ingrijpend verbouwd en vernieuwd. In het laatste kwart van de twintigste eeuw is het bovendien nog fors uitgebreid.

Context:

Gelegen op de plek waar een zijbeek het geuldal instroomt.