Verdwenen Boerlo - Venlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Boerlo

Alternatieve benaming(en):

Groot Boller

Adres:

Ter plaatse van de Grootbollenweg, bij de entree van he , Venlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Terrein overbouwd, huis in 1957 gesloopt

Bouwtype:

Verdwenen

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Industrieterrein

Adres:

Ter plaatse van de Grootbollenweg, bij de entree van he

Plaats:

Venlo

Gemeente:

Venlo

Literatuur:

 • Anoniem, Stadt und Festung Venlo, besonders in kriegsgeschichtlicher Beziehung, Coblenz, Karl Baedeker, 1839, 14 p. met krt.
 • Anoniem, Korte beschryving en teekening van Venlo en deszelfs omstreken: kaart van de provincie Limburg met het emplacement van het leger te velde, 's-Gravenhage, Van Lier, 1839, 4 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 258.
 • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
 • Gommans, G., Blaricum, Blerke, Blerick, z.p. (Blerick), z.j. (1978), 216 p.
 • Gorissen, A. & R. van der Hoek, Blerickclopedie: encyclopedie voor Blerick, Venlo, Gorissen en Van der Hoek Tekstprodukties, 1994, 175 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 167.
 • Hanssen, J.H., De familie Schenck van Nydeggen op Huis Boerlo te Blerick, in: De Nederlandse Leeuw, 110(1993), k. 455-474.
 • Hout, L.W.M. van & C.J.W.A. Klerken, De Kesselse tynslegger van Blerick, 1441-1515, Venlo, Gemeentearchief Venlo, 1996, 84 p.
 • Huijs, Th., De vergadering van geërfden in Blerick, z.p. (scriptie RUL), z.j. (± 1973).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 170 (nr. 964).
 • Lamberts, A. et al., Venlo binnen en buiten zijn muren, Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, 1984, 224 p.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick bij Venlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 7(1870), p. 234-332. (Ook als overdruk in 1870 bij Romen te Venlo)
 • Schotten, J., Tussen Rome en Gelre: een archeologische verkenning van middeleeuws Venlo en Blerick, Venlo, Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, 1995, 48 p.
 • Simons, M., W. Hendriuks & F. Peeters, Bliërick vruuger, z.p., 1974.
 • Verzijl, J., 'Het voormalige huis Boerlo te Blerick' in: De Maasgouw, 54(1934), p. 9.

Huis Boerlo is ontstaan uit de middeleeuwse hof Boerlo of Boller aan de zuidrand van een kampontginning. Van de hof werd na 1473 Klein Boller afgesplitst. Boerlo en zijn boerderij Groot Boller lagen in een pleistocene Maasmeander waardoorheen de Everlose Beek stroomde. Deze zou later vergraven worden tot de nimmer voltooide Noordervaart. Het in 1957 gesloopte buitenhuis lag bij de ingang van het huidige industrieterrein Groot-Boller en was de opvolger van het in 1838 gesloopte kasteel Boerlo.

Volgens de Tranchot-kaart uit het begin van de negentiende eeuw was het complex omgeven door een binnen- en een buitengracht. Het hoofdgebouw had een naar het oosten geopende u-vormige plattegrond. Nog binnen de binnengracht lag ten noorden van het huis een plein met aan de oostzijde één bijgebouw. Ten noorden hiervan lag de binnengracht en reeds aan de noordzijde verdwenen buitengracht nog een plein. Dat werd aan weerszijden geflankeerd door bijgebouwen waarin het landbouwbedrijf zal zijn uitgeoefend. In 1838 verkeerde het hoofdgebouw in dermate bouwvallige staat dat het door notaris Clerx werd vervangen door een nieuw u-vormig landhuis, dat op zijn beurt in 1957 is gesloopt vanwege de uitbreiding van het industrieterrein Groot-Boller. Daarbij verdween ook het restant van de gracht.

Nu nog te zien:

-niks

Context:

Gelegen in een oude Maasmeander.