Kasteel en besloten hoeve Rivieren - Klimmen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Rivieren

Alternatieve benaming(en):

Ter Veere, Ter Vieren

Adres:

Retersbekerweg 88-90, Klimmen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Rivieren, herenhuis van mergel met ronde hoektoren, trapgevels en een gotisch boogfries onder daklijst, XVI A. Bouwhoeve in U-vorm, grotendeels 1719-1735; op de beide uiteinden een poortpaviljoen.

Bouwtype:

Kasteel en besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch gebruik

Adres:

Retersbekerweg 88-90

Plaats:

Klimmen

Gemeente:

Voerendaal

Rijksmonument:

519573

Omvang monument:

Herenhuis en bouwhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Rivieren, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 52, 144 en 156.
 • Brouwers, E., Duizend jaar Klimmen 968-1968. Bijdragen tot de geschiedenis van ons dorp, Klimmen, 1968, 223 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 239.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 411-414.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 96.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 90-91.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 363-368.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Schoenmakers, J.A.E., 'Bijdragen tot de geschiedenis der Hoofdbank Climmen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 42(1906), p. 231-466, in het bijzonder 398-414.
 • Timmers, J.J.M., Het kasteel Rivieren of Ter Vieren te Klimmen, z.p., uitgave van de auteur, 1971, 6 p.
 • Venne, J.M. van de, 'Het kasteel Rivieren te Klimmen' in: Buiten, 16(1922), p. 472-475.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 519573

Nabij het punt waar de Hoensbeek, de Geleenbeek en de Retersbeek samenstromen staat kasteel Rivieren. Ten noorden van het eigenlijke kasteel bevindt zich de voorburcht met een carrevormige pachthof, die met haar open zijde naar het kasteel is georiënteerd. Ter zijde van het kasteel leverde een aftakking van de Retersbeek water aan de vijvers en grachten.

Omstreeks 1780 heeft Karl von Furth het kasteel ingrijpend laten veranderen. In het midden van de oostgevel verrees een nieuwe ingangspartij. (…) De hoofdburcht kreeg een tuinaanleg en aan de oostzijde een brug over de gracht.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen nabij het punt waar de Hoensbeek, de Geleenbeek en de Retersbeek samenstromen