Bijgebouw en ruïne kelders Binsfeld - Beek

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Binsfeld

Alternatieve benaming(en):

Binsveld, Cartilshof, Cartylshof

Adres:

Bij Broekhovenlaan , Beek

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(ROB) Resten van bewoning uit de Middeleeuwen, rechthoekig golvend terrein achter het Huis Nieuwenhof van 16 bij 20 met restanten van kelders en sporen van omgrachting. Aanleg en overblijfselen van het versterkte huis Binsfeld

Bouwtype:

Bijgebouw en ruïne kelders

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Grasland en boomgaard; geen (ruïne)

Adres:

Bij Broekhovenlaan

Plaats:

Beek

Gemeente:

Beek

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 21.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 298-299.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 423-425.
 • Hack, M., Burg Binsfeld in der Gemeinde Nörvenich bei Düren, Köln, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 1990, 19 p. (Gaat dit wel over het hier genoemde Binsfeld).
 • Hoen, J.H.M. e. a., Neerbeek, een apart kerkdorp, Beek, Kerkbestuur van de parochie van de H. Callistus en heemkundevereniging Beek, 1983, 160 p. (Wat Baek os bud, dl. 6).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 2.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 47.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Beek, 1775-1927 (1982), Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1988, 195 p.

Het goed Binsfeld of de Binsvelderhof is genoemd naar de familie Van Binsfeld. Het ligt ten noorden van het dorp Beek aan de rechterzijde van de weg naar Neerbeek (de Bourgonjeweg). Evenwijdig aan de weg stroomt de op het ogenblik nog nauwelijks herkenbare Keutelbeek, die door het reeds in 847 als Becha vermelde dorp Beek stroomde en de naam aan het dorp zal hebben gegeven. Op het ogenblik draagt het op het terrein staande negentiende-eeuwse landhuis de naam Nieuwenhof.'

Het huidige herenhuis Nieuwenhof is door een landschappelijk aangelegde tuin gescheiden van de weg. Het werd in 1850 gebouwd op een plaats die in het begin van de negentiende eeuw nog onbebouwd was. Het ter linkerzijde van het voorterrein gelegen verbouwde koetshuis bestond toen al wel; het dateert deels uit circa 1730 en behoorde bij het ter plaatse gelegen Cartilshof of Binsvelderhof.

Op het zuidoostelijke deel van het terrein ligt op de beekoever het enigszins verhoogde terrein, waarop het 'kasteel' Cartilshof of Binsvelderhof zal hebben gestaan. De Keutelbeek voedde waarschijnlijk de nu droge grachten.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Keutelbeek