Bouwhoeve Ten Dijcke - Spaubeek

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Ten Dijcke

Alternatieve benaming(en):

Ten Dijken

Adres:

Heggerweg 5, Spaubeek

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Op dubbel omgracht terrein gelegen haakvormig bakstenen gebouw, XVII-XVIIIb, twee verdiepingen hoog; een zijvleugel hoger dan de andere. Eenvoudig poortfront met valbrugsponning; schietgaten. Losse schuur van baksteen met speklagen in mergel.

Bouwtype:

Bouwhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Landbouwbedrijf

Adres:

Heggerweg 5

Plaats:

Spaubeek

Gemeente:

Beek

Rijksmonument:

8774

Omvang monument:

Huis, poortfront en schuur.

Literatuur:

 • Anoniem, Wandelroute langs markante gebouwen, kruisen en kapellen in en om Spaubeek, Spaubeek, IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, 1995, 19 p.
 • Bergen, W. van & E. Nijsten-Colaris, 'Ten Dijken, een kasteel te Spaubeek' in: Becha: tijdschrift van de heemkundevereniging Beek, 7(1993), p. 36-39 en 49-53 en 8(1994), p. 3-7 en p. 23-24.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 476.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 299-300.
 • Koreman, J.G.J. i.sm. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Spaubeek, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1950, 198 p.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 6.
 • Mennens, P., 'Vijf kastelen in Spaubeek' in: Becha: tijdschrift van de heemkundevereniging Beek, 8(1994)4, p. 35-58.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 444.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 8774

Huis Ten Dijcke ligt aan de Dijcker Allee die van de Heggerweg naar het gehucht Oude Kerk of Over-Spaubeek leidt. Door de aanleg van de spoorlijn Sittard Heerlen en de autosnelweg A76 is een deel van deze allee verdwenen. Het complex bestaat uit een U-vormige herenhof met ten westen ervan een L-vormige pachthof. Tegenwoordig is alleen de herenhof nog omgeven door een gracht; vroeger was dat ook het geval met de pachthof.

Bouwhistorisch gezien dateert het huidige herenhuis uit het begin van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw.

In 1924 werd het herenhuis geschikt gemaakt als pachterswoning.

De pachthof had in de achttiende eeuw een U-vormige plattegrond. Feitelijk bestond het complex uit drie los van elkaar staande vleugels.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen bij een droogdal richting de Geleenbeek