Kasteel Baexem - Baexem

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Baexem

Alternatieve benaming(en):

De Baexen, Baaksem

Adres:

Kasteelweg 7, Baexem

Website:

www.kasteel-baexem.nl

Informatie:

www.kasteel-baexem.nl

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid.

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. ROB) Gedeelte van het kasteel van Baexem, een vroeger omgracht symmetrisch aangelegd complex. Bakstenen hoofdgebouw onder hoog schilddak, met zijvleugel welke verlengd is met lagere dienstvleugel, XVII-XVIII. Een mergelstenen achtergevel draagt het jaartal 17?6. Vormt met de buurnummers 9 en 11 een geheel.

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Horeca en wonen

Adres:

Kasteelweg 7

Plaats:

Baexem

Gemeente:

Leudal

Rijksmonument:

8572

Omvang monument:

Hoofdgebouw, zijvleugel en dienstvleugel

Documentatie:

 • RDMZ, Dossier Baexem, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
 • Roost, P.M., Inventaris van het archief van de familie Van Moorsel, Maastricht, 1977.
 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van de archieven der gemeente Baexem, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1941, 195 p.

Literatuur:

 • Berghs, J.H.J., Uit Baexems oude verleden, z.p., z.j. (± 1968), 79 p.
 • Berghs, J.H.J., Baexem 1583-1983, Baexem, 1983, 48 p.
 • Berghs, J.H.J., Mishandeling van de kapelaan van Baexem, donderdag 18 november 1827 in: Rondom het Leudal 30(1983), p. 10-12.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 17.
 • Flament, A.J.A., Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden enz. in Limburg (o.a Baexem) in: De Maasgouw, 25(1903), p. 46.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 11.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 206-208.
 • Reij, L.H.J.M. van, Geschiedenis van het kasteel van Baexem en het geslacht Van Baexen, z.p., 1985, 107 p.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 8572

Kasteel Baexem staat ten zuiden van het gelijknamige dorp aan de weg naar Grathem op de westrand van het beekdal van de Haelensche Beek. Het is een typisch voorbeeld van een kasteel dat in een beekdal werd gebouwd om de grachten van (vers) water te kunnen voorzien. De voorganger van het huidige huis is mogelijk een nog zichtbare motte genaamd De Borg, waar het oudste kasteel zou hebben gestaan.

Over de oudste bouwgeschiedenis van het huis is niets bekend. Bij graafwerkzaamheden in 1985 is onder meer het fundament van een toren tevoorschijn gekomen, maar de ouderdom daarvan is onbekend.

Het huidige kasteel Baexem is van oorsprong waarschijnlijk een vroeg-zeventiende-eeuws slot, omringd door een gracht. Het huis (…) was is het begin van de negentiende eeuw nog aan drie zijden door een gracht omgeven. Aansluitend was er een gracht om de vroegere moestuin achter het kasteel.

Het voorterrein heeft een oprijlaan vanuit het noordwesten. De toegang wordt gemarkeerd door een symmetrisch inrijhek (…). Rond het plein bevinden zich vier gebouwen, die oorspronkelijk een vrijwel symmetrische aanleg hadden. Deze opzet dateerde waarschijnlijk uit het begin van de achttiende eeuw en was omstreeks 1840 nog ongewijzigd. Links van de oprijlaan bevindt zich de L-vormige Hover Hof. Rechts ligt haaks op de laan de Soursehof, die oorspronkelijk ook een L-vormige aanleg had. Een kaart uit 1869 toont aan dat dit gebouw in de negentiende eeuw nog aanzienlijk werd uitgebreid, voor het werd vervangen door het huidige gebouw. Voorbij deze gebouwen ligt links huis De Trap. Aan de rechterzijde heeft een soortgelijk pand gestaan, dat in de eerste helft van de twintigste eeuw is vervangen door een nieuwe bedrijfsvleugel.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de westrand van de Haelensche Beek