Publicaties

In dit menu vindt u informatie over:

het bestellen van de volgende boeken:
- ons grote kastelenboek en standaardwerk  "Kastelen in Limburg, burchten en landhuizen (1000-1800)" (2005)
- "Kasteel en Landschap in Limburg" (2013)
- "Limburgse Kasteellandschappen in verandering" (2018).

Ook kunt u hier onze lesbrief voor het basisonderwijs downloaden.