Bijeenkomst over kasteelinterieurs

Categorieactiviteiten
Datum:16 maart 2017
Tijd: 00:00
Locatie: Kasteel Well

In het kader van het project KASTEELINTERIEURS proberen we met enige regelmaat een bijeenkomst ‘kasteelinterieurs’ te organiseren.
Het Limburgse kasteelinterieur project is in 2010 gestart en eind 2013 verlengd tot 2018 vanwege de mooie resultaten en de bewezen meerwaarde voor de bijna 70 deelnemende kasteeleigenaren tot dusver.

Deze bijeenkomsten worden bezocht door kasteeleigenaren, professionals en door geïnteresseerden. De volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdagmiddag 16 maart op Kasteel Well. Mede namens Dulcia Meijers, Executive Director van Emerson College European Center en ondergetekende heten wij u deze middag van harte welkom.

Het definitieve programma van de middag wordt nog vastgesteld. Uiteraard zal er gelegenheid zijn om in informele setting het programma van deze middag en het kasteelinterieur project nader te bespreken en zal er de mogelijkheid zijn om uw bevindingen kenbaar te maken en ervaringen met kasteeleigenaren en andere genodigden uit te wisselen.

Voor de genodigden die nog niet aan het kasteelinterieur project hebben deelgenomen is het belangrijk te weten dat het gratis project eind 2017 zal aflopen. U kunt dus alleen nog dit jaar gebruik maken van deze regeling.

Bent u hierin geïnteresseerd, of als u nog vragen of opmerkingen heeft over over historische interieurs, dan nodig ik u vriendelijk uit contact met mij op te nemen per mail a.vanhees@monumentenwachtlimburg.nl of per telefoonnummer 0619991034. 

Met vriendelijke groet,
Alwin van Hees