Abdij en boerderij Lilbosch - Echt

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Lilbosch

Adres:

Pepinusbrug 6, Echt

Website:

www.abdij-lilbosch.nl

Bezoek mogelijkheden:

Beperkt, de abdijkerk is dagelijks geopend, en er is nog een abdijwinkel.

Omschrijving:

(RCE) Kloostercomplex van de Cistercienzers van de Strikte Observantie bestaande uit kloostergebouw, knechtenwoning, bijgebouw, kloosterkapel, schoolgebouw en boerderij-werkplaats. Het kloostergebouw dateert uit 1883, de boerderij-werkplaats uit 1887. De overige gebouwen dateren eveneens uit het laatste kwart van de 19de eeuw, afgezien van het bijgebouw dat rond 1930 is gebouwd. (SB4) Naoorlogse herbouw / uitbreiding en verbouwing van kapel.

Opmerking:

Waarschijnlijk geen kasteel, mogelijk opvolger van de Holtstraat (J. Hansen)

Bouwtype:

Abdij en boerderij

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Abdij

Adres:

Pepinusbrug 6

Plaats:

Echt

Gemeente:

Echt-Susteren

Literatuur:

 • Anoniem, De Abdij 'Lilbosch' te Peij-Echt, een oase van rust in dienst van de Heer, Echt, Vereniging 'Vrienden van de Abdij Lilbosch', z.j. (± 1961).
 • Anoniem, Gedenkbundel bij het 50-jarig bestaan der Abdij 'Lilbosch', Echt, Lilbosch, z.j. (1933), 60 p.
 • Anoniem, Abdij Lilbosch: staande in een traditie van 900 jaar, Echt, uitgave van Cisterciënserabdij Lilbisch, 1998, 44p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 82.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 268-269.
 • Laumen, P.J.H., 'Beknopte geschiedenis van het klooster te Koningsbosch' in: Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving, 5(1993), p. 89-114.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving der gemeente Echt in vroegere en latere tijden' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 52-144.

Lilbosch is ontstaan uit de grootschalige ontginning in de zeventiende eeuw ten oosten van Echt. Deze ontginning is als een rechthoekige lanenstructuur gedeeltelijk bewaard gebleven en wordt nu deels ingenomen door te terreinen en gebouwen van de Abdij Lilbosch en deels door die van de Stichting Pepijn en Paulus (de 'Pepijnklinieken'). De Abdij Lilbosch, die in 1883 op de zuidoosthoek van de lanenstructuur werd gesticht, functioneert nog als zodanig.

Zover bekend heeft op Lilbosch nooit een landhuis gestaan. Nadat het goed in 1699 in handen van de genoemde Etienne de Pavinowitz kwam, werd er een hoeve gebouwd op de plaats van de huidige abdij. Deze hoeve is op de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw als een gesloten hoeve weergegeven. Het is mogelijk dat de familie De Pavinowitz wel een herenkamer in de boerderij heeft gehad. De hoeve werd in de negentiende eeuw niet of nauwelijks onderhouden en in 1883 werden de zwaar verwaarloosde opstallen verkocht. Het poortgebouw van de abdij vertoont nog herinneringen aan deze hoeve. Het door trappisten gestichte klooster Lilbosch is een bijna geheel ommuurd, grotendeels in 1883 in neogotische stijl gebouwd complex. Na zware schade tijdens de Tweede Wereldoorlog is het grotendeels herbouwd in vroeggotische stijl. De abdijkerk is nog de originele neogotische kapel. De abdijgebouwen zijn om een binnenhof gebouwd, waaromheen vier kloostergangen lopen waarop alle gemeenschappelijke ruimten uitkomen. Het hotel 'Hof van Herstal' kwam in 1902 tot stand voor bezoekers en gasten van het juvenaat en het gymnasium. Ten zuiden van de abdij verrees in 1887 een nieuwe boerderij annex werkplaatsen; het exterieur van deze hoeve is grotendeels behouden.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op hogere grond in de buurt van een beekdal.