Herenhuis Sint Gerlach - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Sint Gerlach

Alternatieve benaming(en):

Kasteel Sint Gerlach, Chateau Sint Gerlach

Adres:

Joseph Corneli Allée 1, Valkenburg

Website:

http://www.stgerlach.com

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid.

Omschrijving:

(RCE) Kasteel van Sint Gerlach, de oostvleugel van het voormalige stift Sint Gerlach; XVIIIa-XVIIId, voorzien van een langgerekte gevel, op het midden bekroond door een fronton met wapen Cauwenberg. Inwendig o.a. vier marmeren schoorsteenmantels, XVIII. Statige schuur met mansardedak, midden XVIII (COUVEN ?). In 1713 gebouwd als woning proost en geleidelijk getransformeerd tot kasteel.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Hotel / restaurant en appartementen

Adres:

Joseph Corneli Allée 1

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36793

Omvang monument:

Kasteel

Documentatie:

 • Franquinet, C.D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster St. Gerlach, Maastricht, 1877.
 • Haas, J.A.K., Inventaris van het archief van het Norbertinessenklooster van Sint Gerlach, Maastricht, 1971.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossiers Sint Gerlach en Gerlach, Sint, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU Delft, Werkverband Restauratie, Intern Rapport kasteel Sint Gerlach, 1994.

Literatuur:

 • Anoniem, De kerk van de H. Gerlachus, Houthem, Het kerkbestuur van de Sint-Gerlachuskerk, 1989.
 • Anoniem, Het landgoed Sint Gerlach: een monumentaal erfgoed, z.p., z.j., 1991, 12 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 202.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 391-393.
 • Habets, J., 'Découvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg (E.a. Houthem-St. Gerlach)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 18(1881), p. 141.
 • Heijnens, F. (samenstelling), Houthem en St. Gerlach in de literatuur: een geannoteerde bibliografie over Houthem, Broekhem en Geulhem, hun inwoners en St. Gerlach en zijn verering, Houthem, Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 1993. 397 p.
 • Hovens, F., 'De 'Wederopstanding' van het landgoed St.-Gerlach' in: Heemschut, 74(1997)6, p. 28-30.
 • Huisinga, I., 'De pachthof van Houthem Sint-Gerlach' in: Heemschut, 62(1986)1, p. 8-10.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 62 (nr. 250).
 • Köver, K., Johann Joseph Couven, een Akens architect uit de 18de eeuw, werkzaam tussen Rijn en Maas, Borgloon, een uitgave van Prov. Dienst van het kunstpatrimonium (Kunst en oudheden in Limburg nr. 27), 1985, 62 p.
 • Knook, H.C., & H.M.M. Kwakkernaat, 'Opgravingen in en rond het klooster van Sint Gerlach te Houthem' in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, jaarboek, 1995, p. 7-29.
 • Mieras, J.P., 'Kerk en hoeve te Houthem Sint Gerlach' in: Bouwkundig Weekblad Architectura, 58(1937)39, p. 372-374 en 382.
 • Notten, J.G.H., 'De restauratie van het landgoed Sint Gerlach begint nog dit jaar' in: Geulrand, 1993, nr. 42, p. 6-11.
 • Philippens, H.J.J., Houthems verleden, z.p. (Eygelshoven), z.j. (1983), p. 7-67 en 134-140.
 • Philippens, H.J.J., Echo's uit Houthems verleden, Eygelshoven, 1992.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Willems, C.J.J. e.a., 'Chateau Sint-Gerlach: van kluizenaarsverblijf tot hotel-restaurant' in: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, jaarboek, 1996, p. 7-67.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 36793

Château St. Gerlach ligt in het Limburgse kerkdorp Houthem (gemeente Valkenburg aan de Geul) in het Geuldal. Het is oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd als klooster tezamen met de ernaast liggende kloosterkerk. In de negentiende eeuw werd het klooster omgebouwd tot kasteel. Het omvat een rechthoekig hoofdgebouw, een koetshuis en een kasteelboerderij. Tegenwoordig is in het complex aan de Joseph Corneli Allee een luxueus hotel, restaurant en conferentieoord gevestigd. Het gebouwencomplex met omliggende tuinen omvat meerdere rijksmonumenten en is onderdeel van het Buitengoed Geul & Maas.

Geschiedenis

De geschiedenis van het kasteel begint in het midden van de twaalfde eeuw met de kluizenaar Gerlachus, die zich terugtrok in het Geuldal om er te bidden en tegelijkertijd regelmatig op bedevaart te gaan naar het graf van Servatius van Maastricht. Toen hij in 1165 stierf, werd zijn graf een bedevaartsplaats voor de plaatselijke bevolking omdat de mensen hem wonderen toedichtten. Nadat Gerlachus heilig was verklaard liet de Valkenburgse heer Gosewijn IV bij het graf een (norbertijnen)klooster en een kloosterkerk bouwen. In de kerk werd een praalgraf ingericht voor Gerlachus. In 1345 werd het klooster tot nonnenklooster omgevormd en veel adellijke families stuurden hun dochters die niet konden of wilden huwen hiernaartoe. Een belangrijke bezoeker uit het verre verleden was Karel de Stoute. Hij kwam er ooit als bedevaartganger om te bidden bij het graf van de heilige kluizenaar. Een bordje met zijn naam herinnert hieraan.

In 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het klooster verwoest door Lodewijk van Nassau tijdens een veldtocht tegen de Spanjaarden. Echter in 1661 kwam het klooster weer onder Spaanse soevereiniteit. Vervolgens kwam het in 1786 weer in Hollandse handen, waarna de nonnen vertrokken.

Na de Franse inval in 1795 werden alle kloosters in de bezette Nederlanden geconfisqueerd. Notaris Schoenmaeckers, die als zaakwaarnemer van de zusters had opgetreden, kocht daarna het complex. Hij liet het klooster ombouwen tot een fraai buiten, waarna het werd aangeduid als château. De kloosterkerk werd aan de parochie Houthem geschonken en fungeerde als nieuwe parochiekerk. Het kasteel werd achtereenvolgens bewoond door de families Corneli en De Selys de Fanson. Als laatste telg van de familie De Selys de Fanson bewoonde Robert het tot 1979, waarna deze het vermaakte aan het kerkbestuur van de parochie Houthem. Het kasteel en een aantal bijgebouwen raakten hierna ernstig in verval.

In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel eerst door de Duitsers bezet en na de bevrijding door Amerikaanse militairen. Aan de Amerikaanse bezetting herinnert nog een gat in de grote spiegel boven de schouw, ontstaan door een pistoolschot afgevuurd door een van de soldaten.

Huidig gebruik

De huidige eigenaar is de Limburgse hotelier Camille Oostwegel, zelf geboren in Houthem. In 1994 kon hij zijn jongensdroom waarmaken door het complex te kopen en een enorme restauratie te beginnen. Het werd geopend op 15 september 1997 door Mr. Pieter van Vollenhoven. Het fungeert als hotel, restaurant en conferentieoord. Volgens de hotelclassificatie van 'Five Star Alliance' is het een van de vijf vijfsterrenhotels in Nederland. De meeste vijfsterrenhotels in Nederland zijn geconcentreerd in de grote steden Den Haag en Amsterdam. Château St. Gerlach is een van de weinige vijfsterrenhotels die zich buiten de Randstad bevinden.

In februari 2002 kwamen hier twaalf Europese bankpresidenten bijeen. Zij hebben ter herinnering er twaalf platanen geplant die nu de Europalaan vormen. Een jaar later werd het Euromonument, gemaakt door de benedictijner frater Leo Disch, onthuld. In 2014 brachten The Rolling Stones de nacht door in het hotel toen ze optraden op muziekfestival Pinkpop.

Een beroemde gast was de Amerikaanse president George W. Bush. Hij overnachtte samen met zijn vrouw in het hotel tijdens een kort bezoek aan Limburg naar aanleiding van de herdenking van het feit dat 60 jaar eerder een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Deze herdenking vond plaats op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten in Margraten.

In 2016 werd een belangrijke uitbreiding van het hotel gerealiseerd in de 17e-eeuwse kasteelhoeve Broers, die een jaar eerder werd verworven. Tevens werd een vergadercentrum gebouwd naar ontwerp van Francine Houben.

Zie ook

 • Gerlachus van Houthem
 • Sint-Gerlachuskerk (Houthem)
 • Gerlachusputje

Externe links

 • Website van de Stichting Limburgse Kastelen
 • Website Hotel Château St. Gerlach

Ga naar Wikipedia.

Aan de zuidzijde van het dorp Houthem ligt het voormalige kloostercomplex Sint-Gerlach. Oorspronkelijk bestond dit complex uit de Sint-Gerlachuskerk, een kloostergebouw, een proostenhuis, een pachthof en een boerderij. Het gehele complex is tussen 1995 en 1997 gerestaureerd en vervolgens in gebruik genomen als hotel-restaurant.

Onder het bewind van proost Franciscus van Cauwenberg (1701-1718) werd het oude klooster, met uitzondering van de kapel, helemaal vervangen door een nieuw kloostergebouw.

Na de verkoop in 1797 kreeg het in 1708 gebouwde klooster de bestemming van kasteelhoeve en werd de proosdij ingericht als landhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Geul