Herenhuis Jerusalem - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Jerusalem

Alternatieve benaming(en):

Jeruzalem, Drieschhof

Adres:

Jeruzalemweg 2, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Jeruzalem, bestaande uit drie vleugels, XVIa, om een later volgebouwde binnenplaats. Aan deze voormalige binnenplaats een achtzijdig traptorentje.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Jeruzalemweg 2

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

27958

Omvang monument:

Gehele kasteel

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Jeruzalem, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 325.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel Jerusalem' in: Buiten, 12(1918), p. 118.
 • Tromp, H.M.J., Kijk op kastelen, Amsterdam, 1979.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 359-360.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N3.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 51.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 1e stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, aflevering 5, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1953, p. 743-745.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 211.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 27958

Kasteel Jerusalem is een kasteel in de gemeente Maastricht.

Het kasteel is onderdeel van de Landgoederenzone Maastricht - Meerssen en ligt ten noorden van het voormalige dorp Limmel, nu een wijk van Maastricht.

Beschrijving

Het huis is in een U-vorm gebouwd, maar bij verbouwingen in de 19e eeuw kreeg het een rechthoekige vorm doordat de ruimte tussen de twee vleugels opgevuld werd met een lagere bouw. Hierbij is de oude vorm zichtbaar gebleven. Tevens verplaatste men de toegang naar de achtergevel en kreeg deze nieuwe vensters een segmentvormig fronton. Van de oorspronkelijke bouw is eigenlijk alleen nog maar het slanke achthoekige torentje over dat nog steeds fier boven het gebouw uitsteekt. Het muurwerk is uitgevoerd met mergelstenen banden. In de tuin staat een neogotisch koetshuis, gebouwd in 1904.

Geschiedenis

Kasteel Jerusalem is gebouwd in 1515 door Pieter van den Driesch Proenen. Zijn zoon Andries was een kanunnik en rijproost van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht. Deze Andries maakte een reis naar het Heilige Land en tijdens zijn afwezigheid bouwde zijn vader het kasteeltje op de plek waar een ouder huis ‘de Drieschhof’ had gestaan. Dit huis was in hetzelfde jaar 1515 door brand verwoest. Bij zijn terugkomst kon hij het kasteel betrekken en omdat hij zo onder de indruk was geraakt van het Heilig Land noemde hij het kasteel Jerusalem. Het later in de nabijheid gebouwde kasteel als opvolger van het Kasteel van Limmel, kreeg in navolging hiervan de naam kasteel Bethlehem.

Externe link

 • Maastrichtse kastelen op wigosite.nlGa naar Wikipedia.

Het kasteel Jerusalem in Limmel, nu aan de rand van Maastricht, werd in of kort na 1515 gebouwd. De locatie was niet ver van de plaats waar ooit de Drieshof stond, waarvan de naam verwijst naar de drassige terreinomstandigheden. Die maakten het mogelijk natte grachten ter verdediging aan te leggen. Samen met kasteel Bethlehem en de buurtschap Nazareth verwijst Jerusalem in zijn naamgeving waarschijnlijk naar pelgrimages naar het Heilige Land.

Het kasteel werd gebouwd op een rechthoekig omgracht terrein waarop ook de bijgebouwen stonden.

In het begin van de negentiende eeuw werd de binnenplaats ingevuld met eenlaagse bebouwing (…).'

In de eenvoudige landschappelijke aanleg staat nog een neogotisch koetshuis uit 1904.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen nabij de Kanjelbeek