Kasteelterrein Laar - Nuth

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Laar

Alternatieve benaming(en):

Gheloar

Adres:

Onbekend; aan de Geleenbeek, die vroeger een andere loo , Nuth

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Verdwenen in 1791, pachthoeve bleef toen nog bestaan, maar is later ook gesloopt, getuige de topografische kaart van ± 1840.

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site

Adres:

Onbekend; aan de Geleenbeek, die vroeger een andere loo

Plaats:

Nuth

Gemeente:

Nuth

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 623.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 325-326.
  • Peeters, P.G., 'Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgse heerlijkheid Wijnandsrade' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 23(1886), p. 395-400.

Het huis Laar, waarvan de boerderij nog resteert, lag ten noordoosten van het gelijknamige gehucht en nu aan de zuidwestrand van de bebouwde kom van Hoensbroek, niet ver van kasteel Hoensbroek. Het stond op de linkeroever van de Geleenbeek, waar in het midden van de negentiende eeuw nog de omgrachting aanwezig was. De vernieuwde boerderij is gelegen ten noorden van de spoorlijn Sittard-Heerlen en de A76.

Over de verschijningsvorm van Laar is niets bekend. In de zeventiende eeuw zou het huis al vervallen zijn geweest. Op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw en op de kadastrale minuut uit 1823 zijn de grachten die aan drie zijden een eiland omgeven nog te zien. De gracht aan de westzijde was in 1823 reeds verdwenen. Aan de zuidzijde strekte zich een voorplein uit dat aan twee zijden bebouwing kende. De aan de oostzijde gelegen bebouwing is waarschijnlijk pas kort voor 1823 verdwenen. Ten zuiden van het complex lagen diverse andere bijgebouwen zonder een duidelijke structuur. De huidige boerderij is een voortzetting van de genoemde zuidvleugel en deze los gestructureerde bebouwing.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de linkeroever van de Geleenbeek