Landhuis Lovendael - Venlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Lovendael

Alternatieve benaming(en):

Lovendaal

Adres:

Lovendaalseweg 13, Venlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Voormalig omgracht, eind-18de-eeuws landhuis aan de Fossa Eugenia. Het bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak. Het symmetrisch ingedeelde pand is vijf traveeën breed met op de begane grond de ingangspartij. Het geheel is gepleisterd. De pleistering is van jongere datum als het huis, evenals het open torentje met klok op het dak. Inwendig is de symmetrie voortgezet door een centrale gang achter de dubbele deur. Aan het einde van de gang eveneens een dubbele deur. Aan weerszijden van de gang twee kamers. De zolder is één ruimte en bewoond.

Bouwtype:

Landhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Lovendaalseweg 13

Plaats:

Venlo

Gemeente:

Venlo

Rijksmonument:

37163

Omvang monument:

Gehele pand

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Lovendael, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 547.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 170-172.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 200.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 510.
 • Uyttenbroeck, H.H.H., Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, 5 delen, Venlo, Nieuwe Venlosche Courant, 1908-1931, deel V, p. 48.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 37163

Het achttiende-eeuwse buitenhuis Lovendaal ligt ten noordoosten van Venlo op circa anderhalve kilometer buiten het stadscentrum. In dit vlakke gebied werd vanaf 1626 gegraven voor de nimmer voltooide Maas-Rijnverbinding Fossa Eugenia. Het landhuis lag aan de oostzijde van de Rijnbeek. De geometrische aanleg wordt doorsneden van door de A67. Het is met het iets zuidelijker gelegen Arenborg en Stalberg één van de overgebleven vroege buitenhuizen van het Venlose patriciaat.

Over de bouwgeschiedenis van Lovendaal vóór de achttiende eeuw is weinig bekend.

Volgens de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw lag achter het huis een geometrische tuinaanleg met een lange zichtlaan in noordelijke richting, evenwijdig aan de Rijnbeek. In het midden van de negentiende eeuw was deze al grotendeels verdwenen. Bij het huis behoort een neerhof met een L-vormige plattegrond aan de overzijde van de Lovendaalseweg.

Context:

Gelegen in een laagte tussen de hogere zandgronden en een plateau.