Besloten hoeve Haeren - Voerendaaal

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Haeren

Alternatieve benaming(en):

Haren

Adres:

Haeren 1-5, Voerendaaal

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Vier vleugels om een binnenplein XVII-JXVIII, waarvan de langgerekte voorvleugel met poort in het midden en torenvormige hoekpaviljoens het herenhuis vormde; rechterhelft van de frontvleugel met kruiskozijnen van Naamse steen en ankerjaartal 1743.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Haeren 1-5

Plaats:

Voerendaaal

Gemeente:

Voerendaal

Rijksmonument:

37880

Omvang monument:

Gehele complex

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Haeren, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Het adellijk Huis Haeren onder Voerendaal' in: De Maasgouw, (1913), p. 23.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 573.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 403-404.
 • Hommerich, L. van & F. Welters, Gedenkboek Voerendaal, Heerlen, Winants, 1949.
 • H.W., Kasteel Haeren onder Voerendaal' in: Buiten, 15(1921), p. 118.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 59 en 129 (nrs. 235 en 736).
 • Kamphuis, J., Monumenteninventarisatie gemeente Voerendaal, Delft, Delftse Universitaire Pers, 1987, 324 p.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 92.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 50-51.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 527.
 • Venne, J.M. van de, 'Het geslacht van Haren' in: De Maasgouw, 70(1951), p. 68-69.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 37880

Kasteel Haeren is een van de vijf kastelen van de gemeente Voerendaal. Het wordt al vermeld in 1296. Het is een kasteel met vier vleugels om een binnenplein. De voorvleugel vormt het kasteel zelf en kijkt uit op een drooggelegde slotgracht. In de jaren tachtig en negentig werd het gerestaureerd. Het kasteel is nu opgedeeld in appartementen die particulier bewoond worden, en het is daarmee niet toegankelijk voor bezichtiging. Wel kan men rondwandelen over het opengestelde landgoed en het bos dat bij kasteel Haeren hoort.

Het kasteel is een rijksmonument.

De grafkelder

Ten Zuidoosten van kasteel De Haeren te Voerendaal lag tijden, goed verborgen, een grafeiland op een bebost stukje land van zeventien are omgeven door een ringsloot. In 1806, kort voor zijn dood, liet Willem Hendrik van Panhuys (1734-1808), die het kasteel in 1770 had gekocht, de grafkelder bouwen.

De grafkelder van de familie Panhuys was 7 meter breed, 8 meter lang en 1,80 meter hoog, met twintig grafnissen voor volwassenen en vier kleinere nissen voor kinderen. Het dak van de kelder bestond uit een tunnelgewelf, aan de buitenzijde bedekt met klei en graszoden en bovenop een voetstuk met een vaas. Het familiegraf raakte in de loop der tijd in verval en in 1991 gerestaureerd, maar raakte daarna opnieuw in de vergetelheid, totdat de gemeente Voerendaal onlangs op het idee kwam het eiland te ontsluiten. Er bestaat nog een document uit 1882, waarin staat dat de bestemming van eiland en graf niet gewijzigd mag worden; het mag alleen betreden worden voor het winnen van gras en het kappen van hout.Ga naar Wikipedia.

Kasteel Haeren ligt ten westen van het dorp Voerendaal. Het staat op de rechteroever van de Hoensbeek, die vroeger ook de gracht voedde. Bij de aanleg van de spoorlijn Heerlen-Valkenburg is de beek verlegd. Het kasteel was omgeven door een uitgestrekt geometrisch tuinencomplex, waarvan nog enkele lanen resteren.

Kort na de brand van 1742 werd het tegenwoordige huis Haeren gebouwd (…).

In de negentiende eeuw was het kasteel nog omgeven door een dubbele omgrachting en had het aan de voorzijde een uitgestrekte formele tuinaanleg, die in het midden van de achttiende eeuw tot stand zal zijn gekomen. Tegenwoordig rest op de noordoosthoek nog een gedeelte van de gracht. Op het terrein bij het kasteel staat een bakhuis met een stal ernaast.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de oostelijke oever van de Hoensbeek, op de plek waar twee beken samenkomen